STRATO IV女式中帮鞋

 牛皮鞋面提供了对足部的支撑,皮质内衬提供了温度调节机制。MONOWRAP外置骨架结构和鞋帮结合,支撑保护足部,全脚掌7/8TPU加强行走中的稳定性。

 • 色彩搭配:
 • 鞋面材料:头层牛皮
 • 内衬材料:牛皮
 • 鞋        底:LOWA ENDURO
 • 产品重量:850g(38码)
 • 鞋子尺码:36-40
 • 产品编号:
 • 色彩搭配:
 • 鞋面材料:二层牛皮/聚酯纤维
 • 内衬材料:GORE-TEX®
 • 鞋        底:LOWA LOREN
 • 产品重量:770g(38码)
 • 鞋子尺码:36-40
 • 产品编号: